Inventing and Imagining New Worlds

2

Inventing and Imagining New Worlds

Inventer et imaginer de nouveaux mondes

Nieuwe werelden uitvinden en inbeelden


Phase in which we shift from the present to desired or feared futures. Some essential techniques to collectively design a blueprint of possible futures or imagine the outlines of new worlds. Scenario-building and worlding through an analytical approach, associative dreaming, improvisation games or plain old magic.

L'essentiel de la technique pour basculer du présent vers d'autres futurs préférés ou redoutés.

Fase waarin we van het heden naar gewenste of gevreesde toekomsten verschuiven. Enkele essentiële technieken om gezamenlijk een blauwdruk van mogelijke toekomsten te ontwerpen en zich de contouren van deze nieuwe werelden in te beelden. Scenario-ontwikkeling en worlding via een analytische benadering, associatief dromen, improvisatietechnieken of gewoon ouderwetse waarzeggerij...