Exploring and Developping New Worlds

3

Exploring and Developing New Worlds

Explorer et développer de nouveaux mondes

Nieuwe werelden verkennen en ontwikkelen


Games and activities to feed and push the imagination about the worlds and futures that were outlined in the previous phase. Conversational games, mental projection, poetic writing, walking practices... to develop concrete scenarios from different perspectives.

Différents jeux et activités (pratiques conversationnelles, projection mentale, écriture SF ou poétique, pratique de la marche...) pour développer les scénarios sous différentes perspectives : globales, personnelles.

Spelletjes en activiteiten ter stimulatie van de verbeelding over de werelden en toekomsten die in de vorige fase zijn geschetst. Gespreksspelletjes, mentale projectie, poëtisch schrijven, wandelpraktijken... om vanuit verschillende perspectieven concrete scenario's verder uit te diepen.