Constellatie van personages

image/svg+xml

Use

Om een wereld of mogelijke toekomst verder uit te werken en concreet te maken is het altijd handig dat die wereld bewoond wordt door personages. In dit spel wordt een gemeenschap van personages gecreëerd die op verschillende manieren met elkaar verbonden zijn en relaties aangaan met elkaar.

Protocol

Voorbereiding

Enkele voorgaande oefeningen zijn onmisbaar ter voorbereiding van dit spel. Tijdens een Mentale tijdreis (p. ) verplaatsen de spelers zich naar de ingebeelde wereld. Vervolgens proberen ze enkele visioenen van zichzelf in deze wereld op te roepen aan de hand van de oefening Personages creëren (p. ).

Deel 1

De spelleider deelt stukjes papier uit waarop de spelers hun zelf gekozen voornaam noteren, geïnspireerd op hun identiteit in de ingebeelde wereld. Vervolgens vindt de obligate kennismakingsronde plaats, waarin iedereen zich met zijn fictieve naam voorstelt. Ook beroepen, functies, hobby's of familiale situaties worden vermeld.

Deel 2

De spelleider gooit een bolletje wol in de kring. Een eerste speler neemt het bolletje wol, houdt het uiteinde bij zich, en gooit de bol wol naar een andere speler. Daarbij probeert de eerste speler in detail de relatie te beschrijven die hij of zij in zijn verbeelding heeft met de tweede speler. Vervolgens gooit de tweede speler het bolletje wol naar een derde speler, en probeert hun relatie te beschrijven. Tijdens deze eerste ronde letten de spelers erop de bol wol niet naar een speler te gooien die de draad al vasthoudt - zodat op het einde van die eerste ronde alle spelers in de groep minstens één omschreven relatie hebben met een andere speler.

Indien gewenst kan het spel nog verdergaan, en kunnen in een volgende ronde nieuwe relaties gedefinieerd worden tot uiteindelijk alle relaties tussen alle spelers onderling zichtbaar worden. Op deze manier weven we samen de constellatie van fictieve relaties tussen alle spelers.

Zoals dat voor een aantal andere oefeningen uit deze Grimoire het geval is, is de belangrijkste regel van dit spel dat de spelers mekaars fictie nooit tegenspreken. Als de ene zich voorstelt als zus van de andere, dan is het de bedoeling dat die andere daarop verder bouwt.

Vanzelfsprekend is het de bedoeling dat de onderlinge relaties mee bepaald worden door de regels of de logica van de ingebeelde wereld. Wat voor gemeenschappen bestaan er in die wereld? Daarnaast blijven de personages natuurlijk mensen: sommigen zijn gereserveerd of wantrouwig, anderen kennen elkaar of zijn bevriend. Nog anderen blijken familiebanden te hebben (adoptie, zusterschap...), of misschien is er sprake van afgunst. Allianties, tegenstellingen en affiniteiten komen naar boven, en een web of netwerk van onderlinge verhoudingen en relaties wordt concreet.

Deel 3

Probeer nu in groep samen te vatten wat de belangrijkste eigenschappen zijn van de onderlinge relaties in deze wereld.

Testimonies

Deze methode is afkomstig uit LARP praktijken (Live Action Role Play) en wij leerden ze kennen via Susan Ploetz. Belangrijk voor mij was dat we onze personages probeerden vorm te geven na een sessie Sensorische inspectie (p. ). We deden een mentale tijdreis terwijl we, met gesloten ogen, het gekozen object uit onze sensorische inspectie besnuffelden en betastten.

De sensaties die voortvloeien uit het contact met het voorwerp, en de mentale beelden die zich opwerpen, stimuleren het proces van het creëren van het personage. Beelden en situaties verschijnen, en bouwen als vanzelf een personage (of toch minstens de grote lijnen ervan). Soms komen er specifieke beelden in je op. Soms is het allemaal een beetje vaag en moet je een beroep doen op je eigen aanleg om te fabuleren om het beeld te voltooien. Tijdens een workshop met kinderen probeerde ik dezelfde oefening, en het was opmerkelijk om te zien hoe de gesloten ogen en het contact met een object de fantasie rond het personage inspireerden.

Toen ik het spel voor het eerst zelf speelde (tijdens de inleiding tot LARP door Susan Ploetz in Buda, Kortrijk) besefte ik dat ik mijn personage had opgebouwd uit persoonlijke gebreken, maar ook uit mijn eigen sterktes. Ik was ontroerd te zien dat sommige leden van de groep op mij leken, en dat de vriendschappen of connecties die in de fictie bovenkwamen, zich in het echte leven konden ontwikkelen. Soms kunnen in de activiteiten sterke verwantschappen aan het licht komen, en het is erg leuk om elkaar in een fictie te ontmoeten - of zelfs verliefd te worden in een spel.

Anna Cz.

Credits

Dit spel hebben we te danken aan Suzan Ploetz (aan ons voorgesteld door Erika Sprey), die ons op 1 april 2022 kennis liet maken met een aantal principes van Nordic Larping. Suzan Ploetz is een Amerikaanse performer en beeldend kunstenaar die in Nederland woont. Ze is co-auteur van verschillende Larps en integreert somatische praktijken in deze groepservaringen. Ze gebruikt verbeeldingskracht, magische materialiteit en het creëren van protocollen om emancipatoire emotionele dissonanties en perceptuele expansie teweeg te brengen. Anna heeft zichzelf getraind om de dingen die ze aan ons doorgaf met 12 tot 14-jarigen opnieuw te verkennen tijdens een missie in Valenciennes (F).

Bovendien speelde Susan ons ook een paar vreselijk interessante publicaties door, die we tot op heden en tot onze grote frustratie nog steeds niet grondig hebben kunnen doornemen, maar die onze fantasie grondig op hol doen slaan, zoals 'Larp Design – Creating Role-Play Experiences' (Edited by Johanna Koljonen, Jaakko Stenros, Anne Serup Grove, Aina D. Skjønsfjell, and Elin Nilsen). – Wat Nordic Larps betreft, kwamen we trouwens ook nog terecht op een wiki die iedereen geïnteresseerd in experimentele futurologie zeker eens moet checken: nordiclarp.org/wiki