Scenario building

image/svg+xml

Gebruik

Onze hoeksteen voor het collectief bedenken van de contouren en basisconcepten van nieuwe werelden of mogelijke toekomsten. Ontleend aan de analytische school van Futures Studies, dus kan een beetje brainy zijn. Maar het is niettemin leuk. Het scheppen van nieuwe werelden kan voor een soort goddelijke voldoening zorgen. En vanaf hier bestaan andere werelden - je hebt ze gecreëerd en dus kan je ze ook bezoeken...

Protocol

Begin met het kiezen van goede parameters voor een horizontale en een verticale as. Wij leerden aanvankelijk gebruik te maken van 'kritische onzekerheden' (trends, signalen of drijfveren van verandering die erg belangrijk lijken, en waarvan het ook erg onzeker is hoe ze zich zullen ontwikkelen). Maar gaandeweg hebben we geëxperimenteerd met een verscheidenheid aan manieren om onze parameters te definiëren. In onze ervaring is alles mogelijk, zolang de parameters betrekking hebben op waarden, thema's of trends waarin de groep geïnteresseerd is. Indien er een keuze moet worden gemaakt tussen verschillende opties, kan je gebruik maken van Dot-voting (p. ) of Sociometry (p. ), je kan ook een medium inschakelen of wat kaarsen branden om de groep te helpen keuzes te maken.

Zodra de parameters bepaald zijn, teken je twee assen en geeft de uitersten een naam. Stel je op het ene uiteinde van de as voor dat de gekozen parameter zich in één richting ontwikkelt. Aan het andere uiteinde stel je je voor dat dezelfde parameter zich in precies de tegenovergestelde richting ontwikkelt. (Enkele voorbeelden uit onze eigen ervaring: snelheid versus traagheid, geglobaliseerd versus gelokaliseerd, partriarchaat versus matriarchaat, gecentraliseerde macht versus verdeelde macht, veiligheid versus onveiligheid…)

Door de assen te tekenen bekom je vier kwadranten, en het zijn deze kwadranten die de groep zullen inspireren tot vier verschillende scenario's voor vier verschillende werelden. Elk kwadrant wordt gedefinieerd door twee verschillende uitersten, en de groep stelt zich nu een wereld voor die door deze uitersten of parameters wordt bepaald. Voeg afzonderlijke elementen toe die deel kunnen uitmaken van deze wereld, vrije associaties of dingen waarvan ja kan verwachten dat ze zich in een dergelijke context zouden ontwikkelen. Je kan de groep helpen door te vragen hoe de samenleving in deze wereld eruit zou zien: hoe wordt politiek georganiseerd in dit scenario, hoe werkt media, onderwijs, sport, cultuur, economie… (Of in een iets speelsere benadering kan je deze vragen op afzonderlijke stukjes papier schrijven, ze in een hoed steken, en de groep deze vragen willekeurig laten kiezen).

Zodra je genoeg elementen hebt opgesomd, zullen enkele grote lijnen voor je nieuwe wereld duidelijk worden. Gefeliciteerd, jullie hebben een wereld gecreëerd!

Herhaal dezelfde procedure voor elk van de vier kwadranten, en geef elk scenario een catchy titel.

Credits

We leerden deze methode tijdens onze inwijdingsworkshop met Maja Kuzmanovic.