Simulating and Performing New Worlds

4

Simulating and Performing New Worlds

Simulation et réalisation de nouveaux mondes

Nieuwe werelden simuleren en uitproberen


A vade mecum to elaborate 1:1 scale tests and prototype the future by creating short or long-term immersive situations. This is where ties with the present are cut, and you step into the future. The experience of imagined worlds becomes tangible and concrete.

Vade mecum pour élaborer des tests échelle 1:1 et prototyper le futur, création de situations immersives de courtes ou longues durées. C'est ici que les liens avec le présent sont coupés, et que vous entrez dans le futur. L'expérience des mondes imaginés devient tangible et concrète.

Een vademecum voor het uitwerken van immersieve schaalproeven en prototypes van de ingebeelde toekomsten. Dit is waar de linken met het heden worden doorgeknipt, en je letterlijk de toekomst instapt. De ervaring van ingebeelde werelden wordt tastbaar en reëel.