Herdopen

image/svg+xml

Gebruik

Doel van dit spel is een nieuwe naam te bedenken voor een object, en het te herdopen. De groep komt tot een gezamenlijk akkoord zonder klassiek overleg. Het spel is een goede manier om een alledaags voorwerp van andere gebruiksmogelijkheden of nieuwe betekenis te voorzien. De ervaring is aangenaam en absurd. Voor futurologische doeleinden kan deze activiteit gebruikt worden om ingebeelde werelden en toekomsten te verkennen en te ontwikkelen.

Protocol

Alle spelers van het spel nemen plaats in een kring. In het midden van die kring wordt een voorwerp geplaatst. De spelers bekijken het voorwerp, en na een moment van observatie in stilte, kan een speler, als hij of zij er klaar voor is, zijn voorstel uitspreken voor een nieuwe naam voor het object. Daarna gaat het spel verder in de richting van de klok: de speler links van de vorige doet een nieuw voorstel, dan de volgende speler enzovoort. Het is belangrijk dat het ritme enigszins vloeiend blijft – en dat de stiltes tussen de spelers niet te lang zijn. Een speler kan ook 'passen' als hij geen duidelijk voorstel of idee heeft. Spelers kunnen een nieuwe naam voor het object voorstellen, of verder bouwen op de voorstellen van andere spelers: die kunnen ze herhalen, aanpassen, vrije associaties maken, enz. Als een voorstel hen bevalt, herhalen de spelers dat voorstel. Het spel eindigt wanneer een volledige cirkel is gemaakt waarin de hele groep dezelfde nieuwe naam voor het object uitspreekt. De groep is dan tot een collectieve overeenkomst gekomen, en heeft het object herdoopt. Dat moet gevierd worden.

De spelleider herhaalt de nieuwe naam van het voorwerp nog een keer en feliciteert de groep met het goede werk.

Futurologische Variant

Voor een variatie op het spel, specifiek toegepast op futurologie, stellen de spelers zich voor dat het voorwerp in kwestie uit de toekomst afkomstig is - en dat de spelers eromheen op de een of andere manier omgekeerde archeologen zijn die dit voorwerp uit de toekomst hebben gevonden en proberen uit te vinden welke naam het draagt. Om een naam te verzinnen, kunnen ze zich in hun achterhoofd voorstellen waarvoor het voorwerp in die toekomstige wereld zou kunnen worden gebruikt enz. Eenmaal hergdoopt, kunnen verschillende standpunten over het gebruik of het nut van het voorwerp worden uitgewisseld.

Testimonies

Ik heb dit spel verschillende keren in verschillende contexten gespeeld en het is altijd leuk. De verbeelding die op deze specifieke manier wordt gedeeld zorgt voor een zeer poëtische ervaring.

Zolang de basisregels van het spel worden gerespecteerd en het ritme blijft stromen, zijn deze uitbarstingen helemaal prima. Afhankelijk van de tijd die je tot je beschikking hebt, en het gemak waarmee de groep tot overeenstemming komt, is het soms nodig het spel te beëindigen voordat het doel is bereikt. Maar zelfs dan is de ervaring meestal heel bevredigend voor alle betrokkenen. Kan een erg leuke afwisseling zijn tussen de meer braafere oefeningen.

Diederik P.

Toen we deze oefening deden met een groep 14- tot 19-jarigen, was het geweldig. We speelden de futurologische variant omdat we onszelf wilden projecteren in een toekomstig universum om inzicht te krijgen in de sociale cohesiepraktijken van dat universum. We kozen ervoor om een klein potje kersenconfituur een nieuwe naam te geven. In het begin ging het langzaam, de deelnemers aarzelden om een nieuwe naam voor te stellen omdat ze verlegen waren of de verborgen functie van het voorwerp in de toekomst nog niet konden 'zien'. Toen zei iemand iets grappigs en dat bracht de verbeeldingskracht van de groep op gang: het tempo van de voorstellen versnelde, er vond een soort sappige uitdaging plaats tussen twee definities, de hele realiteit van het universum waaruit het object voortkwam verscheen voor onze ogen en toen waren we het verrassend genoeg eens over een derde, gloednieuwe naam die eruit sprong. 'Balsem tegen sociale uitsluiting', in het Frans afgekort als 'BAPTISER' (dopen). We stelden ons de verschillende toepassingen van deze balsem voor. Zeer bevredigend.

Anna R.

Credits

Diederik P. leerde dit spel van Clement Layès, een Franse choreograaf die in Duitsland woont en het spel in zijn praktijk gebruikte, zowel met medewerkers als met publiek.

clementlayes.com

Diederik P. lijstte ook deze instructies op.