use

Dit is een goede manier om in contact te komen met vroegere generaties — altijd handig bij een bezoek aan de toekomst. Het is ook een manier om persoonlijke achtergronden en verhalen te delen in de groep, en om het bovennatuurlijke binnen te laten in je activiteiten.

protocol

Als we naar de toekomst reizen, is het altijd fijn om ons bewust te zijn van de bagage die we uit het verleden meedragen. Daarom kan het zinvol zijn om contact te maken met onze voorouders.

Organiseer een groepswandeling waarbij verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden. Vraag de deelnemers voor vertrek om een spook uit te nodigen dat hen tijdens de wandeling zal vergezellen. Dat spook kan een overleden familielid of kennis zijn, een historisch figuur… zolang de deelnemer zich sterk verbonden voelt met het spook dat zij of hij kiest, is alles mogelijk.

Zodra de keuze is gemaakt, vraag je de deelnemers een voorwerp uit te kiezen dat makkelijk mee te nemen is tijdens de wandeling, en vervolgens om contact op te nemen met hun spook. In de intimiteit van hun eigen leefruimte voeren ze een ritueel uit waarbij ze hun spook uitnodigen om het gekozen voorwerp te bewonen. Er zijn geen instructies voor dit ritueel, en het is aan de deelnemers zelf om in te vullen hoe ze precies te werk gaan. Niets over het ritueel wordt gedeeld met de rest van de groep. (Maar uiteraard is het cruciaal dat het wel degelijk plaatsvindt.)

Tijdens de wandeling draagt iedereen zijn door het spook bewoond voorwerp bij zich, maar er wordt niet over gesproken. Toch weten de deelnemers van elkaar dat elk van hen een spook uitnodigde, en is het de collectieve verantwoordelijkheid van de groep om de spoken te verwelkomen tijdens de wandeling. Dat impliceert zorg en zachtheid van de hele groep.

Kies ergens rond het midden van de wandeling een mooie plek waar de hele groep kan gaan zitten om even uit te rusten. Kies een comfortabele plek waar het makkelijk is om in groep te praten. Vraag nu iedereen om hun voorwerp en hun spook kort voor te stellen aan de rest van de groep. Deelnemers kunnen vertellen hoe ze zich verhouden tot het spook, hoe ze de aanwezigheid ervan tijdens de wandeling tot nu toe hebben ervaren… Laat de groep na de presentatie van elke deelnemer, en alvorens over te gaan naar de volgende, het uitgenodigde spook verwelkomen door in koor te zeggen: “Welkom (naam van de geest in kwestie), we zijn blij dat je bij ons bent tijdens deze wandeling.

Natuurlijk kan deze activiteit makkelijk een beetje ridicuul worden, maar ironische knipogen zijn te vermijden. Vraag de groep hun ongeloof opzij te zetten en het spel mee te spelen. Als iedereen dat doet, kan de aanwezigheid van de uitgenodgde spoken bijna tastbaar worden.

Variant

Nachtwandeling met genodigden uit de toekomst
Sommige mensen geloven dat geesten van alles wat in de toekomst geboren zal worden al in het heden bestaan. In plaats van een spook uit het verleden uit te nodigen, nodig je een geest uit die afkomstig is uit de toekomst die je je met de groep hebt voorgesteld. Deze oefening kan gebruikt worden om de verbeelding van deze wereld of toekomst verder te ontwikkelen.

Credits

Diederik P. bedacht deze activiteit in het kader van een collectieve workshop georganiseerd door Gosie Vervloessem en Carine Meulders bij WP Zimmer in het voorjaar van 2020, onder de titel Horror and Anthropocene. Tijdens deze workshop maakten we een nachtwandeling in en rond Brussel en werd iedereen gevraagd een activiteit voor te stellen tijdens de wandeling.

We kunnen ons niet meer herinneren wie dit artikel schreef.