De kering

image/svg+xml

Use

Een techniek die traditioneel wordt gebruikt om je af te keren van een persoon of een preoccupatie die je naar beneden drukt, je doet piekeren of nog maar eens naar een dood spoor leidt. Hier verdraaid om een breuk te markeren met een feit uit het heden, of een persoon of type persoon, een functie die je zou willen verbannen uit je gewenste toekomst. Deze projectieoefening stelt ons in staat te meten wat ons tegenhoudt om persoonlijke paradigmaverschuivingen te veroorzaken of om onze verwachtingen voor de toekomst beter te definiëren.

Protocol

Zet je per twee. Eén van jullie kiest een feit, een probleem, een type persoon of een persoon die zwaar op je drukt in het heden, en die je liefst niet zou zien verschijnen in één van je gewenste toekomsten. Je deelt niet wie dit probleem of deze persoon is, maar houdt ze in gedachten. Je partner zal het probleem of de persoon die je in de toekomst wilt loslaten 'belichamen'.

Jij en je partner gaan tegenover elkaar staan, ongeveer twee meter van elkaar, en jullie maken zo goed mogelijk contact. Je kunt elkaar aankijken of je ogen sluiten, zolang je allebei maar gemotiveerd bent om te doen wat je moet doen: de ene incarneert het kwaad, de ander maakt de kering (the turn). Langzaam probeert degene die de breuk wil markeren, die zich omdraait, de rug naar de ander toe te keren.

Bij elke ministap die je zet om je af te wenden en om te draaien, denk je aan de moeite die het kost om die volgende stap te zetten, aan de banden die je verbinden met het probleem of de persoon. Om deze banden en het gewicht dat ze representeren te materialiseren, gooi je bij elke stap een post-it naar je voeten. Of een steentje, of een noot.

Als alles goed gaat, slaag je erin om de kering op je eigen tempo te maken, om je om te draaien. Soms is het niet helemaal duidelijk wanneer de kering eindigt, volbracht is.

Na de oefening kan je je afvragen wat een volledige en succesvolle kering precies betekent: een volledige cirkel, zodat jullie weer tegenover mekaar staan? Verandering, zich overgeven, loslaten? Een nieuwe relatie?

Als de beweging afgesloten is wisselen jij en je partner gevoelens uit. Jullie beginnen een bizar gesprek omdat het object van de zorg, het probleem, nooit expliciet onthuld wordt. Vage omschrijvingen onthullen alles wat rond het probleem hangt, en beschrijven het 'aura' ervan, of exploderen dat zelfs.

Bijvoorbeeld

Ik dacht dat je het nooit zou halen, het leek zo zwaar, als een vreselijke tragedie” of “Het is grappig, maar ik voelde helemaal niets. Ik dacht dat als je me niet meer wilde zien, waarom niet? Als je dat goed uitkomt, of je voelt je er beter bij, waarom niet? Het leek eerder jouw probleem, niet het mijne.

Heel vaak klinken deze woorden vreemd.

Testimonies

Op 9 oktober 2020 probeerde ik met Heike L. deze oefening uit in Radikal House in Brussel, ter gelegenheid van een Codisco Party geïnitieerd door SPIN. Door te experimenteren met deze 'kering' slaagde ik er in een voorouderlijke rancune helemaal uit de weg te ruimen. Die rancune zat ergens opgesloten in een sarcofaag van duisternis in mijn diepste binnenste. Ik vond het geweldig om een glimp op te vangen van een soort telepathie met mijn partner. Ik denk met vertedering terug aan Heike's grote ogen die me uit alle macht aanstaarden.

Anna Cz.

Credits

Erika Sprey deelde deze truc met Heike L. en Anna Cz., die hem futuro-hackte en er dit recept over schreef.